Pomáháme dětem v Malawi

Pomáhejte s námi

Projekt Děti Malawi

Děti Malawi je hlavní projekt organizace Chapanaga, z.s.. Práce v Malawi začala jako návazný projekt, na pracovní výjezdy Karla Fridricha do Afriky. Tyto výjezdy byly zaměřeny na výstavbu škol a dětských domovů. S nadačním fondem Nehemia vycestoval Karel Fridrich několikrát do Tanzanie, Zambie, či Jižního Súdánu, kde spolu s dalšími dobrovolníky budovali či rekonstruovali několik škol a dětských domovů. V červnu 2017 proběhla návštěva Malawi a vesnice Chapananga, kde se místní křesťané starají o desítky sirotků. V čase stráveném s místními lidmi mohli naši dobrovolníci poznat nejen obětavé a pracovité lidi, ale také velikost úkolu, který před nimi leží.

Situace v Malawi

Hlavní osobou této práce v Malawi je pastor Keyason Manjolo, který od roku 2000 založil desítky skupin, z nichž každá má kolem desítky až stovky členů. Důležitou prací těchto křesťanů je péče o děti bez rodičů. Sám Keyason vyrůstal jako sirotek, proto má k těmto dětem dost blízko. Postupně vzniklo 15 center, kde je soustředěna péče o nezaopatřené děti. Celkem se starají o více jak 300 dětí. Pastor Keyason se všem těmto sborům věnuje osobně. Potřebuje však vybudovat strukturu a systém, jenž by umožnil rozvoj každého z těchto sborů bez závislosti na jedné osobě. Dále jednotlivá centra potřebují zajistit ubytování pro sirotky získat dobytek, který by jim pomohl s obživou. Nemají však prostředky ani na ubytování, ani na dobytek.

Rozvoj práce v Malawi

V květnu 2018 přivezl Karel Fridrich spolu s evangelickou farářkou Kateřinou Rybárikovou do Malawi peníze, za které koupili přímo na místě starší auto. To umožňuje snadnější dopravu a šetří peníze za najímání dopravy.

Při návštěvě v listopadu 2018 bylo koupeno 17 koz a přivezl několik set brýlí. Během pobytu český tým měřil lidem zrak a na základě vyšetření rozdávali přivezené brýle. Součástí finanční podpory byla sbírka na podporu několika studentů a jejich studia.

Velkou pomocí pro další vývoj byla iniciativa paní Jany Svojákové z firmy Top Optik, která ve svých optikach zorganizovala sbírku brýlí, zajistila i nové brýle a brýlové čočky a se svým týmem připravila pro Malawi 600 brýlí. Jana Svojáková se stala součástí týmu, který v květnu 2019 do Malawi odcestoval. Během dvou týdnů se podařilo vyšetřit zrak přibližně 300 lidem v pěti vesnicích a okolí. Paní Svojáková také vyškolila místního člověka, který dál pokračuje ve vyšetřování zraku a distribuci brýlí.

Na přelomu ledna a února 2020 se uskutečnila další cesta do Malawi, kde se pokračovalo ve vyšetřování zraku a rozdávání brýlí. To vše opět díky Top Optik. Neocenitelnou pomocí byla evangelická farářka z ČCE Hustopeče Kateřina Rybáriková, která pravidelně ve svém okolí pořádá finanční sbírky na podporu studentů a nákup dobytka. Do Malawi se vydala s námi již po druhé. Náš tým navštívil kromě vesnice Chapananga také oblast Bereu a Dozen village. Navštivili jsme také státní školu Zintenga, abychom zjistili jaké jsou podmínky pro vzdělávání děti v této zemi.

I vy můžete pomoci

Leží nám na srdci služba sirotkům a jejich vzdělání. Našim primárním cílem je výstavba školy v oblasti Chapananga. V tuto chvíli sbíráme peníze na materiál. Druhým krokem bude pracovní výjezd, ve kterém chceme školu spolu s místními postavit. Situace ve vzdělávání není snadná. Ve státní škole Zintenga, kam chodí sirotci z Chapananga, je 1053 žáků o které se stará pouze 17 učitelů. Je zde nedostatek všeho - 6 tříd se musí učit pod stromem, nejsou lavice a sedí se na zemi, v jedné třídě je až 170 žáků.

Rádi bychom pokračovali v projektu brýlí - pokud máte starší brýle, které nepoužíváte, můžete je přinést do kterékoliv optiky, která s námi spolupracuje (nejbližší optiku na dotaz sdělíme) nebo zaslat přímo na adresu Chapananga, z.s., Pod Kostelem 241, Kobylí 69110.

Pokud chcete jakkoliv podpořit naši práci, můžete nás kontaktovat na emailu: info@chapananga.cz nebo telefonicky na čísle 604 868 819. Finanční dary lze zaslat na účet: 2701738170/2010. Pokud chcete podpořit přímo výstavbu školy, dejte do poznámky: pro školu v Chapananga